Actuacions de "La Portàtil FM" al Marroc, juliol 2003
Crònica de 5 dies d'intercanvi cultural